Menu OOSTFLEX logo

Privacy Statement Oostflex BV

Inleiding
 

Oostflex BV (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en andere contactpersonen (leveranciers). Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en om onze gestelde doelen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via 06-214 854 35.

Wie zijn wij?

Wij zijn Oostflex BV. Dit privacy statement heeft betrekking op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Wij zijn gevestigd aan de Bedrijvenstraat 18 (7641 AN) te Wierden

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, functietitel, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies leest u meer in ons cookiestatement).

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen: Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.
 • Ook worden uw gegevens door ons verwerkt zodat wij een door u geplaatste bestelling kunnen bezorgen, contact met u kunnen opnemen wanneer er vragen of opmerkingen zijn en indien dat nodig mocht zijn het versturen van een factuur voor de geleverde diensten/producten.

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen: telefoon, post, e-mail en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of 06-214 854 35. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten kunt u hier lezen:

 • Informatie en inzage (artikel 15): Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie (artikel 16): Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid (artikel 17): U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking (artikel 18): Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. We zullen de verwerking van uw persoonsgegevens zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid (artikel 20): Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Dit houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en stellen dan ook alles in het werk om uw gegevens zo veilig mogelijk te verwerken:

 • Uw persoonsgegevens, m.b.t. het bezoek aan onze website, worden via een beveiligde ( https ) verbinding naar ons toegezonden.
 • De door u aan ons toevertrouwde persoonsgegevens worden opgeslagen in afgezonderde mappen die enkel en alleen in te zien zijn door een select aantal, daarvoor bevoegde, personen.
 • Software, zoals browsers, virusscanners en operating systems worden bij het uitkomen van een vernieuwde software versie zo spoedig mogelijk up-to- date gebracht.
 • Regelmatig wordt er een back-up gemaakt van de gegevens zodat wij de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig kunt herstellen.
 • Onze logische en fysieke (toegangs-)beveiliging en beveiliging van apparatuur bestaat uit kluizen en portiers, maar ook uit firewalls en netwerksegregatie.

Daarnaast kunt u ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kunt u de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Oostflex BV: het uitvoeren van onze doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier of 06-214 854 35

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Oostflex BV.
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van Oostflex BV. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren en de websites optimaal te laten functioneren, zoals omschreven in ons privacy statement.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Door op onderstaande link te klikken geeft u ons de mogelijkheid om uit te leggen welke cookies geplaatst worden en wat hun nut is, welke cookies niet geplaatst worden, maar ook hoe u cookies kunt verwijderen of uitschakelen.